Zespół doświadczonych prawników


adwokat Edyta Gruszczyńska

Adwokat Edyta Gruszczyńska jest doświadczonym cywilistą. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Obsługuje transakcje cywilne i handlowe począwszy od opracowania strategii transakcji, przygotowania umów i obsługi transakcji, poprzez jej wykonywanie, a w razie konieczności również jej skuteczne egzekwowanie. Posiada bogate doświadczenie w procesach nieruchomościowych i odszkodowawczych przeciwko podmiotom prywatnym, jak i organom administracji rządowej i samorządowej.

adwokat Bartłomiej Gruszczyński

Adwokat Bartłomiej Gruszczyński prowadzi sprawy w postępowaniach cywilnych, w tym gospodarczych, oraz karnych. Występuje jako pełnomocnik w sprawach rozwodowych, o odszkodowania oraz związanych z dochodzeniem i egzekucją należności z transakcji handlowych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, spółdzielni oraz negocjowaniu kontraktów handlowych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym.

adwokat Edyta Gruszczyńska
adwokat Bartłomiej Gruszczyński


aplikant adwokacki Krzysztof Grabowski
aplikant adwokacki Natalia Holland
asystentka merytoryczna Joanna Figura

sekretariat Urszula Świerczyńska